Zlatá baňa

Zlatá baňa je Váš prvotný prameň pre jeden z kľúčových zdrojov - zlato. Nič nie je zadarmo a nikto nepracuje zadarmo. Pre toto je také dôležité získať potrebné zlato. Pošlete niekoľko stoviek Vašich obyvateľov do bane, aby pracovali apopri tom najmete zopár ďalších, aby na nich dozerali (v inom prípade je veľmi pravdepodobné, že by Vaši baníci nenašli žiadne zlato.) Takto máte istý príjem zlata, ktoré znamená istú ekonomiku. Rozširovanie baní znamená raziť nové tunely, v ktorých budú pracovať ďalší obyvatelia. Nové tunely sa razia vždy hlbšie ahlbšie, takže vždy potrebujete viac aviac zdrojov na spevňovanie ich stien. Veď napokon asi by ste neboli radi keby sa novo vykopané tunely zrútili apochovali vo svojich útrobách vašich obyvateľov. Samozrejme, všetko sa Vám raz vráti bez ohľadu na to, koľko ste do Vašich baní investovali. Apravdepodobne Vás aj prežijú.

Množstvo získaných zdrojov závisí na počte pracovníkov v bani.Maximálny príjem je dosiahnutý,keď je maximálny počet pracovníkov. Budujte vyššie úrovne baní aposkytnete tak prácu viacerým baníkom.

Maximálna úroveň: 30

Späť na vrchol