Zvýšiť Lojalitu

Tá funkcia platí pre hrad, v ktorom bola aktivovaná. Jej trvanie je 6 hodín. Pamätajte si, že môžete znova aktivovať tú funnkciu iba po vypršení posledného aktivovania. Funkcia môže byť používaná len v hradoch,ktoré majú lojalitu menej ako 10 000.

Príklad:

Ak máte hrad v ktorom Cirkev je na úrovni 1 a znovu získana lojalita je 250,môžete používať 70 kreditovú motiváciu lojalty a 300 je pridané k znovu získanej lojalite.Lojalita sa obnovuje za hodinu.Pре nasledujúcih 6 hodín bude 250+300=500.

Cena tejto možnosti závisi od množstva,ktoré chcete pridať k vašej lojalite hradu:

-100 bonus obnovenia lojality za 30 Mincí

-200 bonus obnovenia lojality za 50 Mincí

-300 bonus obnovenia lojality za 70 Mincí

Späť na vrchol