Rozšíriť Skladov

Odtiaľ môžete rozšíriť Vašu kapacitu skladov.Získate 25 %viac skladové miesto za 7 dni. Môžete preveriť koľko je ich súčasna kapacita a koľko bude potom.Toto bude vám stáť 100 mincí.

Dôležité: V prípade,že si toto kúpite viac ako 1 krát,obyvateľstvo sa nezmení ,len dni sa zmenia.

Späť na vrchol