Legenda

Legenda

Legenda mapy pomôže dáva Vám informácie o hradoch iných hráčov, ich rase a stave (aktivní/neaktivní) a ich politike (vojna/mier).

označenie

význam

označenie

význam

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_1.gif

váš vlastný hrad

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_7.gif

mier

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_2.gif

neaktivný hráč

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_8.gif

vojna

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_3.gif

dovolekový režím

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_9.gif

ochrana

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_4.gif

nepriateľ (môže byť napadnutý)

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_10.gif

potrestaný hráč

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_5.gif

nepriateľ (nemôže byť napadnutý*)

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_11.gif

potrestaný hráč (môže byť napadnutý)

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_6.gif

člen vášho klanu

  • Odlišnosť v úrovniach je viac ako 7.

Späť na vrchol