Denné odmeny

Kedykoľvek, keď sa hráči prihlásia v po sebe nasledujúcich dňoch dostanú denné odmeny. Ide o malé odmeny, ktoré dostávajú ako darček za ich vernosť.

Možné odmeny sú: malé množstvo jedného druhu surovín, malé množstvo všetkých druhov surovín, VIP na krátky čas alebo niekoľko mincí.

Ak je odmenou VIP, čas je automaticky pridaný na hráčov účet. Ak sú odmenou suroviny, hráč dostane truhlicu s pokladom, ktorá je pridaná v inventári hráčových rytierov. Hráč môže truhlicu vložiť do slotu rytiera a tak prijať odmenu.

Odmeny sa zvyšujú s množstvom dní, počas ktorých sa hráč prihlási bez prerušenia. To znamená, že na druhý deň dostanete odmenu, ktorá je trochu vyššia ako prvá odmena. Na tretí deň ešte väčšia, ako bola na druhý deň. A tak ďalej až do piateho dňa. Vtedy dostanete najväčšiu odmenu. Ak je hráč prihlásený 6., 7. a nasledujúce dni, odmena je rovnaká ako na piaty deň – to je najväčšia možná odmena.

Ak hráč vynechá deň a nie je prihlásený, počítanie dní začína znovu od prvého.

Späť na vrchol