Bulhari: Tangra Kňaz

Informácia

Každý Tangra kňaz dáva bonus schopnosti Liečiteľ 0.1%. Bonus je získaný na začiatku každého kola a závisí od počet živých Tangra kňazov .

Príklad:

Ak na začiatku kola máte 100 živých Tangra kňazov, dostanete bonus 100 * 0.1 = 10%.

Ak v tomto kole 40 z nich zomria, v ďalšom dostanete iba 6% bonus, pretože 60 * 0.1 = 6% .

Na rozdiel od tohto bonusu, Tangra kňazn tiež zvýšuje maximálny bonys, ktorý môže bude získaný zo schopností.

Limitovanie je 20%(22%) a môže byť dosiahnutý prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

Príklad:

Ak máte schopnosť Liečiteľ na úrovni Pokročilý, dostávate 10%. V prípade, že máte aspoň 50 živých Tangra kňazov, získate ešte 10%. Týmto spôsobom bonus schopnosti dosiahne max. 20%.

Existuje aj iná možnosť, ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z vašich jednotiek, ale potrebujete aspoň 200 živých

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev ( úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Bulharov

Jednotka dostáva bonusy z schopností Obranca a Vojak

Zdroje
Zlato :400Obyvateľstvo:6
Železo:100
Stavebné drevo:100Rýchlosť:15
Potraviny :200

Sila a zdravie
Sila proti pechote:100
Sila proti jazdectvu:100
Sila proti strelcom:100
Sila proti budovám:10
sila proti delostrelectvu obliehania:100
Zdravie:500
Rozsah:1

Späť na vrchol