Prenos

Prenos

Pochody Prenos sú použivané na dopravu armády z jedného hradu do iného. Toto znamená,že ten pochod je len v jednom smere a ked je v hrade,armada zostane tam.

Pochod môžete poslať z menu "Armáda" (ten pochod je nevidný pre hráčov,ktorí nemajú viac ako jeden hrad alebo kemp,ktorý poslať).

Poznámka: Pochody Prenos sa nevratia ak lojalita hradu,na ktorom boli poslané klesne pod 3000.

Poznámka: Jednotky v tychto pochodoch nezmiznú ak boli poslané z opusteného hradu.

Obmedzenia:

  • ten pochod môžete poslať len medzi svojmi vlastnými hradmi (hráč má vlastniť viac ako jeden hrad)

  • pochody Prenos nemôžete poslať z kempu

  • maximálne množstvo armády,ktoré môžete preniesť sa má rovnať voľnej populácii cieľového hradu.Ak hráč chce poslať prenos obsahujúci viac populácie ako je priestor v hrade, zobrazí sa správa o chybe. Istá správa tiež ukázuje aké je max množstvo populácie, ktoré môžete poslať.

  • nemôžete prenášat zdroje

  • prenos nemôže byť časťou viac-cieľových pochodov.

Motivácia:

Môžete motivovať tie pochody iba rýchlosťou.

Späť na vrchol