Hodnotenie klanu

Hodnotenie klanu

Hodnotenie klanu je určované dosiahnutými úrovňami všetkých budov zámku, ktoré členovia klanu vedú. Za každú hodinu, kedy člen klanu dokončil stavbu budovy na úrovni 6 alebo vyššej, klan získava body. Počet bodov za hodinu závisí od úrovne tejto budovy, ako je napísané v bode X tohto dokumentu. Body z hradov sú pridané každú hodinu.

Keď člen klanu, je v režíme Dovolenky alebo Ochrany alebo bol potrestaný banom, klan nedostane body z tohto hráča.

Klany môžeme triediť podľa názvu klanu, počtu členov, skúsenosti, koeficientu, denného koeficientu a bodov do hodnotenia.

POZOR: Hlavný index, ktorý tvorí hodnotenie klanu sú body získané z budov Zámku. To znamená, že všetky ostatné kritériá sú platné, ak nie sú k dispozícii žiadne body zo Zámku.

Späť na vrchol