Iberi: Jazdec s falcatou

Informácia

Každý Jazdec s falcatou má možnosť verbovať 10 populácie z mrtvej armády nepriateľa.Maximálny počet verbovaných jednotiek je 20% z obyvateľstva nepriateľa alebo 600(800 obyvateľstvo ).

Napríklad:

Váš nepriateľ v bitke stratí len 1000 obyvateľov. V takom prípade môžete naverbovať 200 obyvateľov, pretože to je 20% z nepriateľovej stratenej populácie.

Ak stratí nepriateľ 10 000 obyvateľov a ak máte dostatočné množstvo Jazdcov s falcatou, môžete naverbovať 600 obyvateľov (pri špeciálnom vyleošení 800). V takom prípade naverbujete maximálny počet obyvateľov (600 alebo 800 pri špeciálnom vylepšení), pretože pre takéto prípady limit 20% neplatí (s ním bude 2000).

Ktoré jednotky budú naverbované, je náhodné a závisí to od druhu jednotiek, ktorý nepriateľ stratil.

Armáda môže byť naverbovaná po každom úspešnom boji a to bez ohľadu na to, či ste útočník alebo obranca.

Počet naverbovaných vojakov sa vypočíta po skončení bitky v závislosti na počte žijúcich samurajov.

Pri špeciálnom vylepšení Jazdeca s falcatou sa zvýši počet obyvateľov, ktoré možno naverbovať, na 800.

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Iberov.

Každý Jazdec s falcatou má možnosť verbovať 20 nepriateľských obyvatelov po úspešnej bitke.Maximálny počet verbovaných jednotiek je 20% z obyvateľstva nepriateľa (alebo 800 obyvateľstvo ) - Šľachtici a Špeciálné jednotky nemôžu byť verbovaní.

Zdroje
Zlato :250Obyvateľstvo:5
Železo:250
Stavebné drevo:150Rýchlosť:15
Potraviny :100

Sila a zdravie
Sila proti pechote:100
Sila proti jazdectvu:100
Sila proti strelcom:100
Sila proti budovám:10
sila proti delostrelectvu obliehania:100
Zdravie:500
Rozsah:1

Späť na vrchol