Obchodné pochody

Obchodné pochody sú používané na riešenie ponuky.

Napríklad:

Hráč má veľa zlata, ale nemá drevo. Takže píše ponuku vyžadujúce 1000 Drevo a ponúka 1000 zlata (hodnoty sú uvedené príklady, je možné požiadať o viac zdrojov, než ktoré ponúkate). Ďalší hráč, hráč B potrebujú zlato a má veľa dreva. Hráč B prechádza ponuky a nájde ponuku hráča A.

Obmedzenie:

Armáda nemožno odoslať útočníkov do obchodných pochodov.

Tento útok nemožno dať späť.

"Neuvoľňujte možnosť" nie je k dispozícii.

Tento pochod nemôže byť motivovaný.

Hráč nemôže prijať ponuku, ak nemá požadované zdroje pre výmenu, ak sa dostal svojho pochodového limitu, alebo v prípade, že nemá dostatok obchodníkov.

Späť na vrchol