ایبری ها

ایبری ها نژاد بسیار جالبی هستند، متخصص در شبیخون به خاطر نژاد خاص آن ها. ایبری ها 10% خوراک بیشتری نسبت به دیگر نژاد ها درآمد دارند. این یعنی اینکه می توانند به راحتی ارتش های بزرگ را پشتبانی کنند. یک ارتش متعادل باید حداقل چندتا ماشین محاصره داشته باشد. این ماشین ها کلی منابع مصرف می کنند زمان زیادی هم برای اماده سازی نیاز دارند. ایبری ها این مشکل را ندارند چون ماشین ها را 10% سریعتر از بقیه نژادها آماده می کنند. همچنین ایبری ها می توانند 20%5 مارش های بیشتری نسبت به دیگر نژادها ارسال کنند، که این به داشتن منابع در قلعه شان کمک می کند. ایبری ها توانایی خوبی هم برای آماده سازی یگان خاص و نجیب زاده دارند که 20% از دیگر نژاد ها ارزانتر است. برای بازی با ایبری ها باید مهارت بالایی در بازی داشته باشید، اما حمله های منظم می توانند سخت ترین فرمانده هان را خوشحال کنند.

امتیازات نژاد:

  • 10% درامد خوراک بیشتر
  • 10% آماده سازی ماشن های محاصره سریعتر
  • 20% بازرگانان سریعتر
  • 20% بازرگانان بیشتر از حد مجاز کع قلعه اجازه می دهد
  • 20% آماده سازی نجیب زاده و یگان خاص ارزانتر

یگان ویژه : سواره فالکاتا

یگان خاص ایبری ها سواره فالکاتا است. آن ها به هیچ مهارتی امتیازی نمی دهند، اما برای شما ارتش به ارمغان می آورند. آن ها قادرند یگان های دشمن را در جبهه خودب به خدمت گیرند، شما حتی نیاز به آموزش این یگان ها نخواهید داشت.

بازگشت به بالا