اخبار عمومی

اخبار جهان نشان دهنده یک لیست اطلاع رسانی در مورد بر خی از اقدامات انجام شده توسط بازیکنان که در 6 روز گذشته انجام گرفته شده میباشد. این قابلیت اطلاعاتی عمدتا در مورد قبیله ها و اعضایشان و روابط بین آن ها را نشان می دهد.اخبار جهان به صورت اتوماتیک نوشته می شود

این اخبار شامل رویدادهای زیر میباشد :

-پذیرفتن عضو جدید یک قبیله. -تحریم و بیرون رفتن عضوی از قبیله. -اعلام جنگ. -اعلام صلح. -پیام هایی در مورد جنگ های بین بازیکنان بالاتر از سطح 25 ( فقط نام قبیله بازیکنان نشان داده شده است ). -ازدواج بین بازیکنان. -شروع مجدد بازیکنان بالای سطح 15.

بازگشت به بالا