نمای کلی بازیکن

مشخصات اکانت یک بازیکن مانند کارت ویزیت وی است و مشخصات زیر را می توانید در ان پیدا نمایید

  • آخرین زمانیکه بازیکن در اکانت بوده است (برای کاربران وی آی پی)

  • توضیحات کوتاهی که هر بازیکن برای خود می نویسد

  • قبیله بازیکن (اگر عضو قبیله ای باشد)

  • اطلاعت قلعه -نام و مختصات

  • اطلاعات خاندان - نام و وضعیت تاهل ایشان

اطلاعات بازیکن

  • تجربه و سطح بازیکن

  • قومی که بازیکن انتخاب کرده است نام بازیکن نام شهر اطلاعات اضافه ای هم بسته به نظر خود بازیکن ممکن است وجود داشته باشد

بازگشت به بالا