بلغارستان : کشیش تارانگا

اطلاعات

هر کشیش تانگارا 0.2% به مهارت طبیب امتیاز می دهد و حداکثر امتیازی که می توانید با استفاده از کشیش تانگارا به دست آورید 20%( 22% در صورتی که ارتقا مخصوص این یگان انجام شده باشد) خواهد بود.

امتیاز کشیش تانگارا بعد از هر راند نبرد و با توجه به تعداد کشیش های تانگارا که زنده باشند اتفاق خواهد افتاد.

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

خصوصیات

فقط برای بلغار ها در دسترس خواهد بود.از مهارت مدافع و جنگجو امتیاز می گیرد

منابع
طلا: 400جمعیت: 10
آهن: 100زمان: 01:00:00
چوب: 100سرعت: 15
غذا: 200وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 100
قدرت در مقابل سواره نظام: 100
قدرت در مقابل کمانداران: 100
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 100
سطح سلامت: 500
محدوده: 1

رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء است

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

30000

15000

15000

20000

10:00:00

50% به حمله

2

37500

18750

18750

25000

15:00:00

50% به سلامت

3

45000

22500

22500

30000

20:00:00

حداکثر امتیاز به مهاارت طبیب21%

بازگشت به بالا