ژاپن : سامورایی

اطلاعات

هر سامورایی قدرت اسیر کردن حداکثر 20% جمعیت از یگان های دشمن.حداکثر یاد 600 جمعیت را دارد.دقت کنید که ژاپنی فقط می تواند 20% از یگان های دشمن را اسیر سازد و در صورتی که 20% جمعیت ارتش دشمن کمتر از 600 نفر بود , بنابراین یگان های اسیر شده نیز کمتر خواهند بود.-نجیب زاده و یگان خاص اسیر نخواهند شد.

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

خصوصیات

فقط برای قوم ژاپنی ها در دسترس است.

از مهارت مدافع و جنگجو امتیاز می گیرد

منابع
طلا: 250جمعیت: 5
آهن: 250زمان: 01:00:00
چوب: 150سرعت: 15
غذا: 100وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 300
قدرت در مقابل سواره نظام: 300
قدرت در مقابل کمانداران: 400
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 450
سطح سلامت: 500
محدوده: 1

با رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء است

سطحطلاآهنچوبغذازماندرصد
11500030000200001500010:00:0050% به حمله
21875037500250001875015:00:0050% به سلامت
32250045000300002250020:00:00تا 800 نفر جمعیت

بازگشت به بالا