ارتقاء یگانها

ارتقاء واحد ها

ارتقاء واحد ها توانایی آنها را بالا می برد برای این کار شما نیاز به آهنگری منابع و زمان دارد سطح ارتقاء بستگی به سطح آهنگری داشته و نمی تواند از آن بالا تر برود بعنوان مثال برای ارتقاء سطح 5 باید سطح آهنگری شما حداقل 5 باشد. در ضمن در صورتی که نیروهای بیشتری در آهنگری داشته باشید سرعت ارتقا بیشتر خواهد بودبرای ارتقاء یگانهای ویيژه شما باید سطح قصر 4 داشته باشیددرکل سه نوع ارتقاء موجود است حمله دفاع و ویژهمهم : برای نجیب زاده ارتقاء موجود نیست

در جدول ذیل خلاصه ارتقاء حمله نیروها نمایش داده شده است بیاد داشته باشید درصد ها هر مرحله به نسبت قدرت اولیه سنجیده می شود

یگانتعداد مراحل عادی ارتقاءبرابر پیاده نظامبرابر کمانداربرابر سواره نظامبرابر ماشین های محاصره
ماشین های محاصره1015%15%15%15%
کمانداران105%5%5%5%
سواره نظام1010%10%10%10%
پیاده نظام105%5%5%5%

جدول ارتقاأ دفاعی

Unit Typeتعداد مراحل عادی ارتقاءافزایش سطح سلامت
ماشین های محاصره105%
کمانداران1010%
سواره نظام1010%
پیاده نظام1010%

یگانها هرکدام یک ارتقاء دیگر دارند که می تواند در دفاع یا حمله باشد و هنگامی فعال می شود که یگان به سطح 10 ارتقاء حمله یا دفاع رسیده باشد اسم این ارتقاء کهنه کار می باشد

مهم : بیاد داشته باشید ارتقاء کهنه کار هر یگان می تواند یا در حمله باشد یا در دفاعارتقاء کهمه کار با سکه یا منابع امکانپذیر می باشد و در صورتی که با سکه اقدام نمایید سرعت بالا تری دارد در ضمن سرعت آن با پرداخت منابع وابسته به سرعت دنیا است که در جدول ذیل آمده است

ارتقاء کهنه کار در دنیای با سرعت

مدت زمان مورد نیاز

x1 دنیای

90 ساعت

x2 دنیای

78 ساعت

x3 دنیای

66 ساعت

x4 دنیای

61 ساعت

x5 دنیای

55 ساعت

x6 دنیای

55 ساعت

x7 دنیای

50 ساعت

x8 دنیای

50 ساعت

x9 دنیای

44 ساعت

x10 دنیای

44 ساعت

در جدول زیر نیز سرعت ارتقاء کهنه کار با سکه لیست شده است

ارتقاع کهنه کار در دنیای

زمان

سکه

x1 دنیای

6 ساعت

200

x2 دنیای

6 ساعت

200

x3 دنیای

6 ساعت

200

x4 دنیای

5 ساعت

200

x5 دنیای

5 ساعت

200

x6 دنیای

5 ساعت

200

x7 دنیای

5 ساعت

200

x8 دنیای

4 ساعت

200

x9 دنیای

4 ساعت

200

x10 دنیای

4 ساعت

200

مقدار منابع مورد نیاز هر یگان برای ارتقاأ کهنه کار در دنیاهای مختلف

تام یگانx1 دنیایx2 دنیایx3 دنیایx4 دنیایx5 دنیایx6 دنیایx7 دنیایx8 دنیایx9 دنیایx10 دنیای
نیزه دار400006000080000100000120000132000144000160000180000200000
شمشیرزن400006000080000100000120000132000144000160000180000200000
تبرزن400006000080000100000120000132000144000160000180000200000
گرزدار400006000080000100000120000132000144000160000180000200000
سواره نظام سبک5000075000100000125000150000165000180000200000225000250000
سوار سنگین6500097500130000162500195000214500234000260000292500325000
دژکوب450006750090000112500135000148500162000180000202500225000
بالستیک5500082500110000137500165000181500198000220000247500275000
منجنیق450006750090000112500135000148500162000180000202500225000
منجنیق قلعه کش450006750090000112500135000148500162000180000202500225000
کماندار کوتاه400006000080000100000120000132000144000160000180000200000
کماندار بلند5000075000100000125000150000165000180000200000225000250000
کماندار صلیبی5500082500110000137500165000181500198000220000247500275000
کماندار سواره5500082500110000137500165000181500198000220000247500275000

مهم : ارتقا کهنه کار را نمی توان با سکه بصورت فوری تمام کردیگان ویژه هر قوم سه مرحله ارتقاء دارد یک حمله دو دفاع و سه توانایی خاص آن یگانجدول ذیل لیست کامل این تغییرات است

ارتقاءسرباز پیاده نظامطبل زنتبرزن جنگیشووالیه توتنیراهبگارد ویژه
سطح 1 (حمله)50% حمله50% حمله50% حمله50% حمله50% حمله50% حمله
سطح 2 (دفاع)50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت
سطح 3 (ویژه)افزایش مهارت بخت اقبال تا 22%افزایش مهارت فرمانروایی تا 40%افزایش مهارت جنگجو تا 60%افزایش مهارت جنگجو تا 60%افزایش مهارت تحصیلات تا 30%افزایش مهارت دفاع تا 45%
ارتقاءارباب جنگبرج محاصرهساموراییگارد چنگیزکشیش تارانگاکمانگیر
سطح 1 (حمله)50% حمله50% حمله50% حمله50% حمله50% حمله50% حمله
سطح 2 (دفاع)50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت50% سطح سلامت
سطح 3 (ویژه)افزایش مهارت سواره نظام تا 55%حداکثر شانس تخریب ساختمانها تا 60% و حداکثر مهارت محاصره تا 45%اسارت حداکثر 800 یگان دشمنافزایش مهارت پیشاهنگ تا 190%افزایش مهارت طبیب تا 21%افزایش مهارت کماندار تا 70%

بازگشت به بالا