رتبه بازیکنان

رتبه بر اساس تجربه بازیکنان مشخص می شود و محدودیتی برای تعداد صفحات ندارد اما بازیکنان با سطح تجربه صفر در آن آورده نمی شوند در ضمن صرفا شامل بازیکنانو تجربه های راند جاری می شود رتبه ها ممکن است بخاطر فعالیت بازیکنان در هر بار ریفرش کردن تغییر نمایند در لیست نام بازیکن و قبیله ای که عضو است دیده می شود شما امکان دیدن رتبه خود و جستجوی بازیکنان را دارید

بازگشت به بالا