افزایش وفاداری

افزایش وفاداری

افزایش وفاداری یک راهکار سریع برای بالا بردن وفاداری قلعه هایی است که وفاداری آنها از 10000 پایین تر رفته است حتما به خاطر داشته باشید از این گزینه تا وقتی زمان درخواست افزایش وفاداری قبلی تمام نشده باشد نمی توانید استفاده نمایید. با استفاده از آن شما می توانید مقدار وفاداری که قلعه شما به صورت عادی و در هر ساعت بدست می آورد را افزایش دهید به عنوان مثال وقتی از گزینه 70 سکه ای استفاده نمایید در یک قلعه با قصر سطح یک به صورت طبیعی 300 وفاداری را بازیابی میکند به میزان 300+150 یا 450 واحد بازسازی خواهید داشت این اثر برای 6 ساعات فقط در این قلعه ادامه خواهد یافت.

اعمال افزایش وفاداری به صورت زیر است:

  • 10% افزایش برای 30 سکه
  • 30% افزایش برای 50 سکه
  • 50% افزایش برای 70 سکه

بازگشت به بالا