پناهگاه

پناهگاه همیشه احتمال غارت قلعه شما توسط نیروهای دشمن وجود دارد مخصوصا زمانی که نیروهای شما در ماموریتی در خارج از قلعه قرار دارند و چون همیشه امکان حمل منابع را ندارید باید در قلعه مکانی برای پنهان کردن مقداری از منابع موجود باشد . پناهگاه همین کار را برای شما انجام میدهد در ضمن با پرداخت مبلغ کمی سکه می توانید ظرفیت مورد نظر را برای 7 روز به دو برابر افزایش دهید اما بیاد داشته باشید اگر حریف شما از قوم مغول - لتونی و یا فرانک باشد می تواند 25% از منابع درون پناه گاه را هم غارت نماید در ضمن سه قوم آلمان - بریتانیا و بیزانس پناهگاهی با 25% ظرفیت بیشتر دارندحداکثر سطح : 20

سرعت دنیاحداکثر حجم پناهگاه
x1(عادی)3000
x24500
x36000
x47500
x59000
x610500
x712000
x813500
x915000
x1016500

ساختمان مورد نیاز :ندارد

سطحطلاآهنچوبغذاظرفیتزمان
14555454010000:10:00
26377635620000:15:00
382100827330000:20:00
41061301069540000:25:00
513816913812350000:30:00
618022018016060000:40:00
723428623420870000:50:00
830437230427080001:00:00
939548339535190001:15:00
10514628514457100001:30:00
11668817668594120001:45:00
128691062869772140002:00:00
131129138011291004160002:15:00
141468179414681305180002:30:00
151908233219081696200002:50:00
162481303224812205220003:10:00
173225394132252866240003:30:00
184192512441923726260003:50:00
195031666154504844280004:10:00
206037799365405813300004:30:00

این منابع برای دنیای معمولی است و در دنیاهای سزیع تر باید منابع بیشتری بپردازید

بازگشت به بالا