اتمام سریع ارتقاء

هنگامی که یگان های شما در حال ارتقا باشند شما می توانید از گزینه "کامل کردن ارتقاء" استفاده کنید. با فعال کردن این گزینه شما می توانید فرآیندهای ارتقا فعلی خود را فورا کامل کنید که هزینه ی آن 3 سکه در هر 10دقیقه است. شما می توانید این گزینه را هر چند بار که می خواهید استفاده کنید.

بازگشت به بالا