گزارش نبرد

اینجا یک گذارش جنگ بزرگ رو آنالیز میکنیم:

قسمت بالای گذارش , نام مهاجم و مدافع , سطح آنها و مختصاتشان دیده می شود.سپس جدولی از سطح مهارت های دو بازیکن مشاهده می کنید.

Iپایین جدول مهارتها لیستی از یگانهایی را که قبل از جنگ فرار کرده اند را می بینید.این فرار آنها به خاطر اختلاف در سطح مهارت "فرمانرواییست" حداکثر فرار یگان ها 45% می باشد.تنها درصدی که حاصل از اختلاف سطح مهارت فرمانروایی دو بازیکن است می تواند حداکثر شانس فرار یگان ها باشد.بنابراین فرمانروایی یکی از اصلی ترین مهارت های موجود در بازیست.

نبرد آغاز می شود.یک مدل گرافیکی از خطوط لشگر مهاجم و مدافع دارید که توسط دیوار(در صورت وجود دیوار) جدا شده اند.هنگامی که موس را روی یگانها نگه می دارید می توانید اطلاعات مختلف ویژگی های فعلی یگان ها دریافت کنید.زیر تمام اطلاعات جایزه ای که از یگان خاص دریافت شده مشاهده می شود.بعضی یگان های خاص همان ابتدا جایزه می دهند و تاثیر خواهند گذاشت, مانند تبرن جنگی و یا شوالیه توتنی.بعضی از یگان های خاص نیز بعد از هر راند از نبرد جایزه می دهند مانند کشیش تانگارا

حداکثر تعداد راند 12 است و در پایان گذارش می توانید ببینید چه تعداد از یگان های برنده نبرد را ترک می کنند(یا از هر دو طرف چقدر زنده می مانند, در شرایطی که نبرد مساوی تمام شود).همچنین می توانید منابع و یگان های زخمی حاصل از نبرد را نیز مشاهده کنید.10% تا 15% منابعی که برای ساخت نیروهای کشته شده صرف شده برای پاکسازی ریخته می شود و همچنین 10% الی 15% جمعیت نیروهایی که کشته شدند به صورت زخمی باقی می مانند.و البته میزان تجربه ای که دو طرف از جنگ دریافت کرده اند در انتها نوشته می شود.

چنانچه نجیب زاده از از جنگ سالم بماند و قصر شما ظرفیت کافی برای تسخیر قلعه دیگری را داشته باشد پیامی به شما نشان داده خواهد شد که می فهمید نجیب زاده شما چه مقدار از وفاداری قلعه دشمن را کم کرده است.چنانچه وفاداری قلعه به صفر رسیده باشد و قلعه مدافع پایتخت نباشد , قلعه به تصرف شما در می آید.

بازگشت به بالا