فرایند پرداخت

خرید سکه

  1. به منوی VIP بروید و روی گذینه "خرید سکه" کلیک کنید و یا مستقیم روی سکه ها کلیک کنید.

2.در یک سمت منوییست که از آن می توانید کشور و زبان خود را انتخاب کنید.نوع پرداخت را انتخاب کنید(از بین گذینه های مختلف می توانید گذینه ای که توانایی پرداخت با آن سیستم را دارید انتخاب کنید.مثلا شتاب).د سمت دیگه پکیج سکه مورد نظر که مناسب است را انتخاب کنید.

  1. قسمت پرداخت- جزئیات پرداخت خود و مبلغ مورد نیاز و فیره را مشاهده می کنید.بعد از کلیک روی دکمه "ادامه" مستقیما به سایت پرداخت متصل خواهید شد.

  1. پایان

مهم:تمام پکیج ها همراه با مالیات محاسبه شده اند

قبض

قبض ها یک روش ساده و مناسب برای استفاده بازیکنان از شرایط پرداخت است. قبض ها در واقع کد هایی هستند که در هنگام خرید ساخته می شوند در هنگام خرید شما می توانید گزینه قبض را انتخاب نمایید .بیاد داشته باشید قبض های تولید شده توانایی استفاده در همه بازیهایشرکت را دارندپس بدون توجه به بازی که قبض را از طریق آن خریده اید می توانید از قبض خود در سایر بازی ها استفاده نمایید

کد تخفیف

اگر کد تخفیف یا جایزه دارید می توانید آن را در کادر مخصوص وارد کنید و خرید شما با جایزه بیشتری همراه خواهد بود.

پشتیبانی

اگر مشکلی در پرداخت ها داشتید می توانید از دکمه پشتیبانی مخصوص استفاده کنید.

بازگشت به بالا