جاسوسی

جاسوسی راهی مطمئن برای یافتن اطلاعات درباره ی آنچه که در برابر شما است میباشد.یگان جاسوس یک یگان آموزش دیده برای جاسوسی است که می تواند اطلاعاتی را در مورد دشمنانتان به دست اورد در صورتی که بتواند زنده بماند.در مارش های جاسوس شما تنها مجاز به فرستادن یگان جاسوس هستید.جاسوسی کردن قبل از حمله به دشمنان باعث می شود شما غافلگیر نشوید

محدودیت ها:

-اگر اختلاف سطح 2 بازیکن بیش از 7 باشد مارش جاسوسی ارسال نمیشود.(در بعضی از دنیاها این مقدار متفاوت است)

تحریک ها:

مارش های جاسوسی به دو طریق می توانند تحریک شوند:

  • سرعت مارش

جاسوسی:

با رسیدن مارش جاسوسی به مقصد عملا یک نبرد اتفاق می افتد ولی به جای گزارش جنگ معمولی دوطرف پیامی دریافت می کنند مگر آنکه مدافع جاسوسی نداشته باشد که در این صورت پیامی نیز دریافت نمی کند. از مهمترین خصوصیات که می تواند موفقیت جنگ های جاسوسی را تضمین کند ارتقای یگان های جاسوس می باشد که بسیار تاثیرگئذار و مفید است.این نبرد فقط 1 دور طول میکشد

حالت های ممکن :

-اگر تمام جاسوسان مهاجم بمیرند ، هیچ اطلاعات توسط وی به دست نخواهد آمد. -اگر جاسوسی زنده بماند ، مقدار تمام منابع مدافع به دست خواهدآمد . -اگر تعداد جاسوسا های بازمانده مهاجم بیشتر از مدافع باشد ، مقدار تمام منابع، سطح ساختمان ها و انواع یگانهای مدافع از قلعه به دست خواهدآمد . - اگر تعداد جاسوس های بازمانده مهاجم دو برابر مدافع باشد علاوه بر اطلاعات فوق تعداد نیروهای موجود در قلعه و همچنین حمایت های احتمالی به دست می آید. -اگر تعداد جاسوس های بازمانده ی مهاجم 3 برابر مدافع باشد همچنین تعداد ارتش های مورد حمایت ، و تعداد ارتش های درون برج نمایش داده میشود.

اگر مدافع هیچ جاسوسی نداشته باشد او پیامی در مورد جاسوسی دریافت نمیکند.

اگر مدافع دارای جاسوس باشد اما تعداد آنها از نصف جاسوسان مهاجم کمتر باشد او یک پیام دریافت میکند که از وی جاسوسی شده است بدون هیچ اطلاعات بیشتر.

اگر جاسوسی ناموفق رخ دهد میزان کشته ها در پیام نشان داده میشود.

بازگشت به بالا