شبیه ساز جنگ

این نمای ظاهری شبیه ساز نبرد است:

مهم:نبرد در شبیه ساز نبرد به همان صورت که در نبرد واقعی انجام می شود, محاسبه خواهد شد.اما نتیجه ای که به دست میاورید 100% دقیق نخواهد بود.پیشنهاد می کنیم شبیه ساز جنگ را بارها امتحان کنید تا اطمینان بیشتری حاصل کنید.ممکن است شبیه ساز نبرد دقیقا نتیجه ای را به شما بدهد که در نبرد واقعی به دست خواهید آورد.این ابزار می تواند برای آشنایی بیشتر شما با سیستم نبرد صورت بگیرد.در قسمت بالایی دکمه ای برای خالی کردن اعداد در جدول وحود دارد.

بازگشت به بالا