برج

همانطور که منابع شما در خطر حمله دشمنان هستند نیروهای شما نیز ممکن است در نبردی نابرابر از بین بروند مخصوصا اگر این نیروها یگانهای با ارزشی مانند نجیب زاده های شما باشند. برج می تواند تعدادی از نیروهای شما را از آماج حملات دشمنان محفوظ نگه دارد. اگر ظرفیت موجود برای شما کم است می توانید با پرداخت مبلغی سکه و برای 7 روز آن را دو برابر کنید. اقوام بلغار - گوت و لتونی دارای 20% ظرفیت برج بیشتر هستند. به این نکته دقت کنید که اگر وفاداری قلعه به زیر 3000 برسد نیروهای شما از برج خارج شده و در جنگ بعدی شرکت خواهند کرد.

حداکثر سطح :10

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

حجم

زمان

1

30

40

35

28

50

00:10:00

2

53

70

61

49

150

00:15:00

3

89

119

104

83

300

00:20:00

4

147

196

172

137

500

00:28:00

5

236

314

275

220

700

00:36:00

6

365

487

426

341

950

00:44:00

7

548

730

639

511

1200

00:54:00

8

822

1096

959

767

1450

01:05:00

9

1233

1643

1438

1150

1700

01:15:00

10

1849

2465

2157

1726

2000

01:30:00

این منابع برای دنیای سرعت معمولی است در دنیاهای با سرعت بالا تر باید منابع بیشتری مصرف کنید

بازگشت به بالا