کماندار با کمان صلیبی

اطلاعات

کمانگیر با کمان صلیبی یکی از یگان های بسیار مفید است.آنها بسیار مقاوم هستند و خسارات زیادی به همه یگان ها وارد می کنند.با محدوده بالایی که دارند می توانند به شما کمک کنند در جنگهای بسیاری پیروز شوید.

نوع یگان

کماندار(پیاده نظام)

ساختمان های مورد نیاز

سرباز خانه(سطح 5)کارگاه(سطح 3)آهنگری (سطح 10)

خصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 50جمعیت: 1
آهن: 25زمان: 00:15:00
چوب: 40سرعت: 14
غذا: 20وزن حمل: 20

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 40
قدرت در مقابل سواره نظام: 25
قدرت در مقابل کمانداران: 35
قدرت در مقابل ساختمان ها: 20
قدرت در مقابل محاصره: 20
سطح سلامت: 40
محدوده: 4

مشخصات ارتقاء حمله

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

140

70

140

70

1:14:40

5%

2

280

140

280

140

1:58:32

10%

3

490

245

490

245

2:29:21

15%

4

735

368

735

368

3:08:12

20%

5

919

460

919

460

3:57:08

25%

6

1148

574

1148

574

4:58:46

30%

7

1436

718

1436

718

6:16:28

35%

8

1794

897

1794

897

7:54:20

40%

9

2243

1122

2243

1122

9:57:40

45%

10

2804

1402

2804

1402

12:33:04

50%

مشخصات ارتقاء دفاع

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

175

88

175

88

0:58:40

10%

2

350

175

350

175

1:33:08

20%

3

613

307

613

307

1:57:21

30%

4

919

460

919

460

2:27:52

40%

5

1148

574

1148

574

3:06:19

50%

6

1436

718

1436

718

3:54:45

60%

7

1794

897

1794

897

4:55:47

70%

8

2243

1122

2243

1122

6:12:41

80%

9

2804

1402

2804

1402

7:49:35

90%

10

3505

1753

3505

1753

9:51:41

100%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا