ارتقاء کهنه کار

ارتقاء کهنه کار

با ارتقاء کهنه کار شما این انتخاب را دارید تا نیروهای ارتش خود را قوی تر نمایید این ارتقا تنها برای واحدهایی هم در حمله و هم دفاع در سطح حداکثر خود باشند شما می توانید این ارتقا را در یک مورد (دفاع یا حمله ) استفاده نمایید شما می توانید این کار را با پرداخت 200 سکه و زمان کم ویا با پرداخت منابع و زمان بیشتر برای انجام دهید .

بازگشت به بالا