یگانهاتی نبرد

یگان های نبرد

مطمئنا یگان های نبرد مهم ترین جزء بازی هستند, چون بدون آنها شما نمی توانید به دشمنان خود حمله کنید و یا از امپراطوری خود دفاع کنید.انواع مختلفی از یگان های نبر وجود دارد - پیاده نظام, سواره نظام, ماشین های محاصره , کمانداران و البته یگان های خاص.پیاده نظام - در سربازخانه ساخته می شودکماندار - در سربازخانه ساخته می شودسواره نظام - در اصظبل ساخته می شودماشین محاصره - در کارگاه ساخته می شودیگان ویژه - در قصر ساخته می شودبرای ساختن نیرو منابع و فضای خالی نیاز داریدیگانها را میتوانید با ارتقاء در آهنگری قوی تر نمایید بیاد داشته باشید بدون یگانها هیج خبری از افتخار نیست

بازگشت به بالا