درخواست ها

درخواست ها یا همان ماموریت ها شما را در راه ارتقای اکانت خود راهنمایی و کمک میکند و در حقیقت دوره آموزشی همراه با جوایز می باشد با انجام هر درخواست, شما یک پاداش میگیرید. با کامل کردن هر درخواست ، شکل نامه (مقداری بالاتر از مزرعه ) به صورت چشمک زن در می آید. با ورود به آن و زدن برداشت پاداش ، می توانید پاداش انجام ماموریت خود را دریافت نمایید. در این حالت درخواست انجام شده به منوی کامل شد اضافه می گردد.

جایزه ها شمال موارد زیر میشود:

-وی آی پی -ارتش -منابع -اعتبار -آیتم

اگر شما بازیکن تازه وارد هستید؛ درخواست ها به شما کمک میکند تا با بازی و ویژگی های آن آشنا شوید. انجام دادن آنها اجباری نیست ولی ما قویا به شما پیشنهاد میکنیم که آنها را انجام دهید.

بازگشت به بالا