کارگاه

Workshop

درست مانند سربازخانه ها و اصطبل هااین ساختمان نیز برای آموزش به یگان خاصی مورد نیاز است. از اینجا شما می توانید تا تسلیحات محاصره بسازید که به شما این امکان را می دهد تا دیوار های قلعه دشمن را در هنگام حمله خراب کنید.

فرمول افزایش سرعت به شکل زیر خواهد بود:

TT = (10*BT)/(L+10)

معادل:

TT- زمان ساخت

BT- زمان اولیه

L- سطح

با سطوح بالاتر کارگاه شما امکان انتخاب گذینه های ساخت سریعتر نیرو را دارید:

1X - نیروهای شما با همان سرعتی که در حال حاضر سطح کارگاه شما اجازه می دهد ساخته می شوند.

2X - نیروهای شما دو برابر سریعتر ساخته می شوند و ساخت آنها 200% بیشتر می شود.

3X - نیروهای شما سه برابر سریعتر ساخته می شوند و منابع مود نیاز برایساخت آنها 400% بیشتر خواهد بود.

دقت کنید که این گذینه ها فقط سرعت ساخت نیروها را سریعتر خواهد کرد و روی قدرت نیروها تاثیری نخواهد داشت

حداکثر سطح: 15

ساختمان های مورد نیاز:

آهنگری (سطح 10)

زمان و منابع مورد نیاز:

سطحطلاآهنچوبغذازمان
115526530523500:15:00
224642048437300:23:48
331053061047000:30:00
439066776859200:37:48
549284196874600:47:38
66201060122094001:00:01
778113361537118401:15:37
898416831937149201:35:17
9124021212441188102:00:04
10156326723076237002:31:17
11196933673875298603:10:37
12248142434883376204:00:10
13312753466153474105:02:37
14394067367753597306:21:18
15496484879769752708:00:27

بازگشت به بالا